Çağrı Merkezi: 0 850 XXX X 22

Veri Sahibi Başvuru Formu

ECOPLAST DIŞ TİCARET A.Ş.

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

 1. Başvuru Yöntemi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. Maddesinde sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince, işbu form ile aşağıda açıklanan yöntemlerden biriyle başvurunuzu Şirketimize iletebilirsiniz.

Başvuru Yöntemi

Başvuru Yapılacak Adres

Başvuruda Gösterilecek Bilgi

Yazılı Olarak Başvuru

Islak imzalı şahsen başvuru veya Noter vasıtasıyla

Başpınar (Organize) OSB Mahellesi, O.S.B. 4. Bölge 83424 Nolu Cadde, No:1 Şehitkamil/Gaziantep

Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Kayıtlı Elektronik Posta Yoluyla

Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ile

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Sistemimizde Bulunan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru

Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanılmak suretiyle

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Sistemimizde Bulunmayan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru

Mobil imza/eimza içerecek biçimde Şirketimizin sisteminde bulunmayan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız Kanun’un 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili Kanun’un 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

 1. Kimlik ve İletişim Bilgileriniz

Lütfen sizinle iletişime geçebilmemiz ve kimliğinizi doğrulayabilmemiz adına aşağıdaki alanları doldurunuz.

AD- SOYADI

T.C KİMLİK NUMARASI/ DİĞER ÜLKE VATANDAŞLARI İÇİN PASAPORT NUMARASI VEYA KİMLİK NUMARASI

TEBLİGATA ESAS YERLEŞİM YERİ VEYA İŞYERİ ADRESİ

CEP TELEFONU

TELEFON NUMARASI

FAKS NUMARASI

E-POSTA ADRESİ

 1. ŞİRKETİMİZLE OLAN İLİŞKİNİZ

Lütfen şirketimizle olan ilişkinizi belirtiniz. (Müşteri, Çalışan, Eski Çalışan, İş Ortağı, üçüncü taraf firma çalışanı vb.)

 • Müşteri
 • Ziyaretçi
 • İş Ortağı
 • Diğer:……………………………….

Şirketimiz içerisinde iletişim halinde olduğunuz Birim: ………………………….

Konu…………………………………

 

 • Eski Çalışan

Çalıştığım Yıllar:………………………

 • Diğer:

…………………………………………….

 • İş Başvurusu/ Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım

Tarih:…………………………………

 • Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım

Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz.

……………………………………………..

 1. BAŞVURU TALEBİNİZ

Lütfen Kanun kapsamındaki talebinizi detayla ve açık bir şekilde belirtiniz.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. YANITIN BİLDİRİLMESİ YÖNTEMİ
 • Adresime Gönderilmesini İstiyorum.
 • E-posta Adresime Gönderilmesini İstiyorum.
 • Elden Teslim Almak İstiyorum.

(Vekaleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekaletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Başvuru Sahibi Adı Soyadı :

Başvuru Tarihi                     :

İmza                                       :